O Banku

Informacje formalno-prawne:

Bank Spółdzielczy w Starachowicach
ul. Jana Kilińskiego 1, 27-200 Starachowice
NIP 664-00-00-495
Regon 000498247 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000145623
SWIFT POLUPLPR