Rada Nadzorcza

Aktualny skład osobowy Rady Nadzorczej w Naszym Banku przedstawia się następująco:

Adam Szumielewicz Przewodniczący Rady
Helena Matysek Z-ca Przewodniczącego
Zofia Kutera Sekretarz
Jerzy Hamera Członek
Alicja Jarosz Członek
Maria Mazurek Członek
Zofia Orczyk Członek
Marian Pożoga Członek
Danuta Wypych Członek