Rada Nadzorcza

Aktualny skład osobowy Rady Nadzorczej w Naszym Banku przedstawia się następująco:

Adam Szumielewicz Przewodniczący Rady
Helena Matysek Z-ca Przewodniczącego
Zofia Kutera Sekretarz
Jerzy Hamera Członek
Alicja Jarosz Członek
Maria Mazurek Członek
Zofia Orczyk Członek
Marian Pożoga Członek
Danuta Wypych Członek

Bank Spółdzielczy w Starachowicach, ul. Jana Kilińskiego 1, 27-200 Starachowice, NIP 664-00-00-495, Regon 000498247 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000145623, SWIFT POLUPLPR