Skip to main content

USŁUGA VoiceBot

24-05-2023

Informujemy, iż w Banku została uruchomiona usługa VoiceBot. Umożliwia ona resetowanie hasła oraz blokowanie dostępu poprzez automat głosowy. Zastępuje on wysyłanie SMS z hasłem tymczasowym na automat głosowy, który dzwoni do klienta i podaje hasło słownie.

Dokładny opis działania funkcjonalności VoiceBot podany jest w dokumentacji: reset hasła, zablokowanie bankowości internetowej

Reset hasła.pdf

Zablokowanie konta internetowego.pdf

Cookies

Bank Spółdzielczy w Starachowicach, ul. Jana Kilińskiego 1, 27-200 Starachowice, NIP 664-00-00-495, Regon 000498247 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000145623, SWIFT POLUPLPR