Obwieszczenie o licytacji

15-09-2022

W załączeniu obwieszczenie o licytacji. Szczegóły dostępne tutaj: Obwieszczenie o licytacji.pdf

Bank Spółdzielczy w Starachowicach, ul. Jana Kilińskiego 1, 27-200 Starachowice, NIP 664-00-00-495, Regon 000498247 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000145623, SWIFT POLUPLPR