Kredyt konsolidacyjny

 • Kredyt konsolidacyjny to produkt idealny dla klientów, którzy chcą zamienić kilka rat na jedną.

  Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań:

  • kredyt / pożyczka gotówkowa;
  • kredyt / pożyczka samochodowa;
  • limit w karcie kredytowej;
  • limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;
  • kredyt / pożyczka hipoteczna;
  • kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności);
  • kredyt studencki;
  • kredyt ratalny
  • kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy;

  w tym zobowiązań zaciągniętych wobec Banku.

  Minimalna kwota kredytu 10 000 zł. Maksymalna kwota uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy.