Kredytowa linia hipoteczna

  • Kredytowa linia hipoteczna to kredyt długoterminowy, zabezpieczony hipotecznie, przeznaczany na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub instytucjach finansowych.

     Kredyt nie może być przeznaczony na finansowanie zakupu nieruchomości stanowiących jednocześnie przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu oraz refinansowanie kredytów i innych transakcji obsługiwanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy nieterminowo.

    Jednym z warunków udzielenia kredytu jest prowadzenie działalności gospodarczej/rolniczej nieprzerwanie, przez co najmniej 24 miesiące, przy czym do okresu tego wlicza się okres prowadzenia działalności pod inną nazwą lub w innej formie prawnej, jeżeli zachodzi ciągłość prowadzonej działalności.

    Długi okres kredytowania – do 15 lat.