Kredyt inwestycyjny

 • Kredyt inwestycyjny udzielany jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta,  a w szczególności finansowanie:

  • przedsięwzięć nowych i rozwojowych (zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu, zakupu ziemi, zakupu lub budowy nieruchomości, zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych, przyrostu kapitału obrotowego wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego),
  • modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku;
  • zakupu udziałów lub akcji;
  • innych nakładów (m.in. poprzedzających inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji, ceł i podatków, z wyłączeniem podatku VAT, związanych z realizowaną inwestycją, spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu).

  Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziału środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i od wartości przedsięwzięcia finansowanego kredytem