Gwarancje KFG

 • gwarancja de minimis

  Bank Spółdzielczy w Starachowicach na podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy Bankiem BPS S.A. a Bankami Spółdzielczymi, dotyczącego udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytów bankowych może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

  Podstawowe parametry gwarancji KFG:

  • gwarancje dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP wg definicji unijnej),
  • forma pomocy: pomoc de minimis,
  • możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów: obrotowych lub inwestycyjnych,
  • wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu,
  • maksymalna kwota gwarancji: 3,5 mln PLN (wraz z zaangażowaniem w gwarancje PLD oraz FG POIG),
  • opłata prowizyjna: 0% za pierwszy rok,
  • okres gwarancji:
   - 39 miesięcy dla kredytów obrotowych,
   - 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych,
  • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy (gdy zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka lub zastaw rejestrowy, BGK pobiera oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK, w prawa zaspokojonego wierzyciela).

  W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 na okres do 31 grudnia 2020 r.:

  • maksymalna kwota nowo udzielonej lub podwyższanej gwarancji wynosi do 80% kwoty kredytu,
  • maksymalny okres obowiązywania nowych lub przedłużanych gwarancji dla kredytów obrotowych wynosi 39 miesięcy,
  • stawka opłaty prowizyjnej od nowo udzielanych gwarancji wynosi 0% za pierwszy roczny okres gwarancji.

  Jednocześnie informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego odstępuje od pobierania prowizji od gwarancji już istniejących i należnych w okresie od 19 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.