Zmiana w realizacji transakcji kartami w Internecie

Od stycznia 2021 r weszła w życie dyrektywa w sprawie usług płatniczych (PSD2) zobowiązująca do stosowania silnego uwierzytelniana (SCA) we wszystkich płatnościach internetowych dokonywanych kartą. W związku z tym zmianie ulega sposób autoryzacji transakcji. Aby dokonać płatności wymagane będzie: podanie kodu PIN ustawionego dla 3D Secure w KartoSFERZE, a następnie kodu przesłanego w wiadomości SMS na nr telefonu podany w Banku. Po zalogowaniu do KartoSFERY ustaw kod PIN dla transakcji internetowych w zakładce 3D Secure, aby móc wykonywać transakcji kartą w Internecie.