Skip to main content

Obsługa przelewów w dniu 30.12.2022r.

21-12-2022

Szanowni Klienci

Informujemy, iż w dniu 30 grudnia 2022 r. rozliczenia międzybankowe Elixir realizowane będą do godziny 12:30. Zlecenia wysłane po godzinie 12:30 zostaną rozliczone w dniu 2 stycznia 2023 r.

Płatności natychmiastowe ExpressElixir nie będą dostępne od godziny 19:00 dnia 30 grudnia 2022 r. do godziny 24:00 dnia 01.01.2023 r.

Cookies

Bank Spółdzielczy w Starachowicach, ul. Jana Kilińskiego 1, 27-200 Starachowice, NIP 664-00-00-495, Regon 000498247 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000145623, SWIFT POLUPLPR