Informacja o godzinach otwarcia

13-12-2021

Informujemy, że w dniu 24.12.2021r. Bank będzie nieczynny dla klientów. W dniu 31.12.2021r. Centrala Banku oraz Oddziały będą otwarte do godziny 14.00.

Bank Spółdzielczy w Starachowicach, ul. Jana Kilińskiego 1, 27-200 Starachowice, NIP 664-00-00-495, Regon 000498247 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000145623, SWIFT POLUPLPR