Pakiet Senior

  • Pakiet Senior to rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy przeznaczony dla osób powyżej 55 roku życia i pobierają świadczenia emerytalno – rentowe (emerytury, renty, zasiłki i świadczenia przedemerytalne) z ZUS i KRUS.  Posiadacz rachunku przed podpisaniem umowy o Pakiet Senior okazuje w Banku aktualną decyzję o przyznaniu emerytury/ renty lub legitymację emeryta/ rencisty.

    Brak opłaty za prowadzenie rachunku przez 12 miesięcy od daty założenia rachunku.

    Posiadacz rachunku ma możliwość dostępu do bankowości elektronicznej, a także karty debetowej.