Dzisiaj jest: 2019-10-18
Imieniny Hanny, Klementyny, Łukasza

jesteś tutaj: Kredyty
 KREDYTY OBROTOWE

Bank Spółdzielczy w Starachowicach oferuje Państwu nastepujące kredyty obrotowe  na finansowanie działalności gospodarczej  :

   


 1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 
 2. Kredyt w rachunku bieżącym
 3. Kredyt płatniczy
 4. Kredyt rewolwingowy 


1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

 • Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością Kredytobiorcy.

 •  Kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w uzasadnionych przypadkach długoterminowy.

 •  Wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach.

 •  Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub w szczególnych przypadkach w  formie gotówkowej na podstawie dyspozycji Klienta.

 •  Wypłata środków kredytowych może nastąpić po udokumentowaniu przez Klienta celowości ich przeznaczenia.
 •  Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych lub kwartalnych, w terminach płatności określonych w umowie kredytu.

2. Kredyt w rachunku bieżącym

 • Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.
 •  Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy.
 • Wysokość kredytu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym. Wpływy na rachunek Klienta, stanowiące podstawę ustalenia limitu kredytowego powinny pochodzić wyłącznie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 Bank może udzielić kredytu w rachunku bieżącym Klientowi spełniającemu  następujące warunki:

 •  posiadającemy w Banku rachunek od minimum 3 miesiący i przeprowadzaniu rozliczen przez ten rachunek 
 •  o dobrej znanej Bankowi kondycji Ekonomiczno finansowej Klienta
 • posiadającej zdolność kredytową 
 • rzetelnie i terminowo wywiązujęcemu się ze swoich zobowiązań w stosunku do BS Starachowice oraz innych banków 

3.Kredyt płatniczy
 •  Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcy posiadającemu rachunek bieżący w Banku, o stałej częstotliwości wpłat przez okres co najmniej 1 roku, utrwalonej stabilnej kondycji finansowej, terminowo regulującym swoje zobowiązania wobec Banku,
 • Kredyt płatniczy jest kredytem celowym, nieodnawialnym, realizowanym do wysokości przyznanej kwoty.
 • Kredyt płatniczy jest udzielany do wysokości iloczynu dni kredytowania oraz średnich dziennych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w miesiącu poprzedzającym udzielenie kredytu. W przypadku działalności sezonowej przy ustalaniu dziennych średnich wpływów na rachunek bieżący uwzględnia się okres ostatnich 3 miesięcy.
 • Kredyt płatniczy jest udzielany na okres do 30 dni.
 • Wykorzystanie kredytu następuje poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy, w formie bezgotówkowej (polecenie przelewu, czek potwierdzony) w ciężar rachunku kredytowego

4. Kredyt rewolwingowy

 • Kredyt rewolwingowy jest rodzajem kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej Kredytobiorcy, szczególnie charakteryzującej się powtarzającymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością. Kredyt ten może być udzielony jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym lub jako kredyt samodzielny. Udzielany jest Klientowi posiadającemu w Banku rachunek bieżący od minimum trzech miesięcy i przeprowadzającemu rozliczenia przez ten rachunek.
 • Kredyt rewolwingowy jest kredytem krótkoterminowym. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udzielenie kredytu rewolwingowego średnioterminowego.
 • Wykorzystanie kredytu rewolwingowego następuje w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy przelania części lub całości kredytu na wskazany rachunek.
 • Każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego limitu kredytowego i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków w całym okresie kredytowania.
 • W uzasadnionych przypadkach, Bank może przedłużyć funkcjonującą umowę kredytu na kolejny okres w formie aneksu, bez konieczności spłaty kredytu, po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku z kompletem wymaganych dokumentów, co najmniej na 14 dni przed upływem okresu ważności umowy kredytu.


 

 

 

 

 

wstecz
Tabela kursów walut


Depozyty 3m
2019-10-17
WIBID 3M 1,51 +0,00%
WIBOR 3M 1,71 +0,00%
WIBOR 1M 1,63 +0,00%
EURIBOR 3M -0,42 -0,48%
EURIBOR 1M -0,46 +2,14%
Wspierane przez Money.pl


Giełda
GPW (2019-10-18 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

 

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
start aktualnosci o banku oferta kontakt internet banking internet banking netline